Sanja Radusinović

Sanja D. Radusinović, jedna od osnivača NU Kutak, rođena je 03.10.1981. godine u Podgorici. Nakon završene Gimnazije "Slobodan Škerović" (prirodno-matematički smjer) u Podgorici, upisala je Ekonomski fakultet u Podgorici gdje je diplomirala na smjeru "Preduzetništvo i preduzetničke finansije". Tokom studija je više puta nagrađivana. Završila je postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija", smjer "Međunarodna ekonomija, finansije i biznis" na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i dana 12.10.2010. godine stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Magistrirala je sa ocjenom 10 na temu "Intelektualni kapital – ključni resurs nove ekonomije." Autor je nekoliko stručnih radova.

Svoje radno iskustvo vezuje za Komisiju za tržište kapitala Crne Gore gdje je, kao jedna od prvih zaposlenih u pomenutoj instituciji, učestvovala u kreiranju regulatornog okvira tržišta kapitala i u razvoju njegove infrastrukture. Tokom 2004. godine je učestvovala u radnoj grupi za uvođenje III stuba penzionog sistema Crne Gore (dobrovoljnih penzionih fondova). Specijalizovana je za kontrolu poslovanja investicionih fondova, dobrovoljnih penzionih fondova, kastodija i depozitara u Crnoj Gori. Njeno radno iskustvo uključuje i 18-to mjesečno angažovanje na poziciji Component Leadera u okviru Twining projekta – Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora. Od maja 2016. godine obavlja poslove Pomoćnika rukovodioca Sektora za penzione i investicione fondove. Član je i koordinator Radne grupe pregovaračkog poglavlja 9 – Finansijske usluge. Bila je učesnik radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti tržišta kapitala Crne Gore.

Tokom i nakon studiranja usavršavala se u zemlji i inostranstvu, i stekla značajan broj diploma i serrtifikata iz oblasti ekonomske politike, tržišta kapitala, statistike, demokratije, komunikacije i odnosa s javnostima.

Svoju ljubav prema pisanju i književnosti izražavala je kroz kreativne kolumne za časopis "Biznis Montenegro" tokom 15 mjeseci angažovanja. Sada svoje tekstove objavljuje na Culture Corner portalu, projektu Nevladinog udruženja Kutak. Idejni je tvorac i učesnik u realizaciji kreativnih radionica Nevladinog udruženja "Kutak". Bila je odgovorni projekt menadžer projekata "Kultura Crne Gore na klik" i "Klik za kulturu". Takođe, idejni je tvorac uspješnog projekta, koji se realizuje od septembra 2015. godine – izleta "Kulturna subota".

Više informacija na LinkedIn profilu.

Aristotel

"Ni jedan veliki umjetnik ne vidi stvari onakvim kakve one stvarno jesu. Ukoliko bi bilo tako on bi prestao da bude umjetnik."

Pablo Picasso

"Cilj umjetnosti nije da predstavi vanjsku pojavnost stvari nego njihov unutrašnji značaj."

"Svaki umjetnik je na početku bio amater."

"Umjetnik nije plaćen za svoj rad, nego za svoju viziju."

"Umjetnost nije stvar – ona je pravac."